DOKUMENTÁCIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – predaj vzorov

Ponúkame na predaj vypracovanú vzorovú bezpečnostnú dokumentáciu pre konkrétnych prevádzkovateľov – komerčné spoločnosti, verejnú správu, štátnu správu, mestá a obce, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, školy atď.
Túto dokumentáciu Vám odporúčame zakúpiť v prípadoch ak :

  • Už disponujete vlastnými bezpečnostnými dokumentami a chcete si skontrolovať ich správnosť, doplniť chýbajúce údaje a pod.
  • Nemáte žiadnu dokumentáciu a táto vzorová dokumentácia Vám napomôže prijať ochranné opatrenia a vytvoriť vlastný systém ochrany osobných údajov

 

Dokumentácia je v nasledovnej štruktúre :

  1. Vypracované evidenčné listy s podrobným popisom k jednotlivým IS ( celková databáza IS obsahuje cca 300 agiend )
  2. Vzorový bezpečnostný projekt a bezpečnostné smernice
  3. Poučenia pre oprávnené osoby
  4. Agenda zodpovednej osoby
  5. Zmluvu so sprostredkovateľom – doložku/dodatok o ochrane spracúvaných osobných údajov
  6. Podpornú bezpečnostnú dokumentáciu
  7. Špeciálna príloha – kompletné školenie pre oprávnené osoby v pptx.

 

Dokumentáciu zasielame v elektronickej forme na CD, poskytujeme podporu pri implementácii. V cene je 1 konzultácia k modifikácii dokumentácie na Vašu spoločnosť.

Pokiaľ máte záujem o tento typ služby, v prípade objednávky nás informujte o aký typ organizácie vo Vašom prípade ide (škola, zdravotnícke zariadenie, obec, účtovná kancelária, penzión , výrobná firma atď)

Cena od 80 eur za kompletný súbor dokumentácie , podľa typu a veľkosti prevádzkovateľa .

Uplatňujeme si autorské právo na túto vzorovú bezpečnostnú dokumentáciu a vyhradzujeme si právo predaja výhradne koncovým užívateľom – prevádzkovateľom !

Comments are closed.