Podpora

Podporu pri budovaní a udržiavaní systému riadenia ochrany osobných údajov u našich klientov realizujeme dodávateľským spôsobom prostredníctvom dizajnovaných  a následne implementovaných  technických, organizačných a  personálnych opatrení, čo napomáha udržiavať v organizácii dostupnosť, dôvernosť a integritu spracúvaných osobných údajov, následne vedie nielen k dodržiavaniu platnej legislatívy ale najmä k správnej identifikácii a nastaveniu ochranných opatrení a zároveň k  minimalizácii vzniku bezpečnostných incidentov .

 

PLNOHODNOTNÝ  SYSTÉM PODPORY A POMOCI PRE ZÁKAZNÍKOV

  1. Okamžitá podpora
  • Ponuka vypracovanej adresnej a vzorovej bezpečnostnej dokumentácie
  • Poradenstvo a bezplatné príručky pre dotknuté osoby aj prevádzkovateľov

 

  1. Dlhodobá podpora
  • Systém “EZO“
  • Lektorovanie odborných školení a budovanie bezpečnostného povedomia
  • Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na „mieru“ a jej aktualizácia

Comments are closed.