ŠKOLENIA

Naši lektori vykonávajú odborné školenia v oblasti bezpečnosti informačných systémov a ochrany citlivých dát vrátane osobných údajov.

Cieľom všetkých školení je budovanie a udržiavanie bezpečnostného povedomia u kľúčových osôb – bezpečnostných manažérov, oprávnených a zodpovedných osôb, štatutárov organizácií

V súčasnosti lektorujeme tri druhy vzdelávacích aktivít :

  1. Individuálne korporátne školenia pre prevádzkovateľov
  2. Školenie ochrana osobných údajov pre oprávnené a zodpovedné osoby
  3. Školenie ochrana citlivých dát a osobných údajov

 

Téma vzdelávania :  Ochrana osobných údajov pre oprávnené a zodpovedné osoby
Cieľová skupina : oprávnené a zodpovedné osoby, štatutári
Cieľ vzdelávacej aktivity : účastník vzdelávania si osvojí znalosti a praktické skúsenosti v problematike riadenia bezpečnosti informačných systémov v oblasti ochrany osobných údajov, kľúčové vzdelávanie pre udržovanie bezpečnostného povedomia v organizácii v rozsahu 6 hodín
Obsah : Základné pojmy v oblasti ochrany OU a IB, legislatíva
Čo sú osobné údaje, ako identifikovať informačné systémy – agendy, rozsah
základných povinností každého prevádzkovateľa
Spracúvanie OU, kategórie OU, likvidácia OU, bezpečnosť spracúvaných OU
Dozorný orgán – Úrad na ochranu OU, sankcie za porušenie zákona
Dohľad nad ochranou OU, Zodpovedná osoba, Oprávnené osoby,
Nová celoeurópska legislatíva platná od mája 2018 – búranie mýtov
o nepotrebnosti chránenia citlivých dát, dizajnovanie bezpečnostnej
architektúry

 

Téma vzdelávania : Ochrana citlivých dát a osobných údajov
Cieľová skupina : manažéri informačnej bezpečnosti, oprávnené a zodpovedné osoby, interní audítori, štatutári
Cieľ vzdelávacej aktivity : účastník vzdelávania si osvojí znalosti a praktické skúsenosti v problematike riadenia bezpečnosti informačných systémov v oblasti ochrany osobných údajov, kľúčové vzdelávanie pre udržovanie bezpečnostného povedomia v organizácii v rozsahu 8 hodín
Obsah : Základné pojmy v oblasti ochrany OU a IB, legislatíva
Čo sú osobné údaje, ako identifikovať informačné systémy – agendy, rozsah
základných povinností každého prevádzkovateľa
Spracúvanie OU, kategórie OU, likvidácia OU, bezpečnosť spracúvaných OU
Dozorný orgán – Úrad na ochranu OU, sankcie za porušenie zákona
Dohľad nad ochranou OU, Zodpovedná osoba, Oprávnené osoby,
Bezpečnostná dokumentácia – evidencie, ako vytvoriť a udržiavať
dokumentáciu

Interný audit – postupy

Nová celoeurópska legislatíva platná od mája 2018 – búranie mýtov
o nepotrebnosti chránenia citlivých dát, dizajnovanie bezpečnostnej
architektúry

 

 

Termíny školení :

  • O termínoch prebiehajúcich školení budeme vždy aktuálne informovať prostredníctvom našej FB stránky a zároveň ich posielať registrovaným klientom na ich mailovú adresu.

Comments are closed.