Služby

  • Externý audit
  • Program eZO – externá zodpovedná osoba
  • Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na mieru
  • Predaj vzorovej bezpečnostnej dokumentácie
  • Konzultačné a poradenské služby
  • Komplexné riešenie ochrany aktív
  • Odborné znalostné školenia pre oprávnené a zodpovedné osoby
  • Manažment aktív a bezpečnostných incidentov
  • Systémové riešenia v oblasti bezpečnosti informačných systémov

Comments are closed.