TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Na zabezpečenie trvalej udržateľnosti implementovaného systému riadenia informačnej bezpečnosti v oblasti ochrany osobných údajov, používame  a klientom ponúkame 2 základné nástroje :

  1. Budovanie a udržiavanie bezpečnostného povedomia v organizácii prostredníctvom cielených školení
  2. Automatizovanú správu riadenia systému ochrany osobných údajov vrátane manažmentu bezpečnostných incidentov

Výsledkom je plne funkčný systém ochrany citlivých dát a minimalizované nebezpečenstvo vzniku bezpečnostných incidentov.

Comments are closed.