Každý z nás je ako fyzická osoba vlastníkom svojich jedinečných osobných údajov a v mnohých prípadoch spravuje osobné údaje svojich detí , rodičov alebo starých rodičov. Popri zdraví ide o jedno z našich najcennejších jedinečných aktív, ktorým disponujeme. Aj z toho dôvodu je ochrana osobných údajov nás – fyzických osôb garantovaná nielen Ústavou SR, ale rovnako aj európskou a národnou legislatívou.
Všeobecne v spoločnosti , ale aj konkrétne u rôznych prevádzkovateľov, ktorí sa dožadujú spracúvania našich osobných údajov na rôznom právnom základe existuje množstvo ohrození a vonkajších vplyvov, ktoré môžu nezvratne narušiť integritu či dostupnosť našich osobných údajov.

O spôsoboch a možnostiach ako sa domáhať ochrany svojich práv sa môžete dočítať v bezplatnej príručke e-booku pre fyzické osoby. Pre povinné osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje fyzických osôb ( teda prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a ich subdodávateľov) sme pripravili rovnako bezplatnú príručku – ebook pre prevádzkovateľov. Obe sú Vám k dispozícii po registrácii Vašej mailovej adresy na našej web stránke.